Rechtsgebieden

Letselschade

Specialisatie

 • Hieronder valt schade als gevolg van een verkeersongeval, een ongeval op de werkvloer of een verkeerde medische behandeling.
 • Bij letselschade komt erg veel kijken. Naast het ongemak en leed dat een slachtoffer al ondervindt, is daar nog het verkrijgen van een vergoeding voor de schade. Verzekeraars zijn niet makkelijk en een schadetraject kost veel tijd.
 • Wij inventariseren de schade (zowel de geleden schade als de toekomstschade) en communiceren met de verzekeraar. Hiermee zijn alle aspecten van uw schade in goede handen.
 • Voor de medische kant van het verhaal werken wij al tientallen jaren samen met onze medisch adviseur, drs. W.C.G. Blanken van Blanken Medisch Adviseurs te Driebergen, Breskens en Antwerpen. Drs. Blanken heeft in tal van zaken groot nut bewezen. www.medischadviseurs.com
 • Indien de verzekeraar halsstarrig weigert mee te werken, is de gang naar de Rechter onvermijdelijk. Daar heeft u (bijna altijd) een advocaat voor nodig.

Arbeidsrecht

 • Beoordelen / opstellen arbeidscontracten
 • Advisering m.b.t. arbeidsconflicten / beëindiging dienstbetrekking
 • UWV traject of Kantonrechter

Bouwrecht

Specialisatie, lid van Vereniging voor Bouwrecht Advocaten

 • Adviseren inzake geschillen m.b.t. bouwcontracten, verborgen gebreken, opleveringen van gebouwen, nakoming onderhoudsverplichtingen en bij het niet bereiken van een minnelijke oplossing procederen bij de Rechtbank of de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Ondernemingsrecht

 • Adviseren en/of procederen m.b.t. juridische vormgeving / structuur: maatschap, v.o.f., firma, B.V., N.V., etc.
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • (Ongeldige) besluiten AVA
 • Arbeidscontracten
 • Huisvestingsproblematiek
 • Huur- / verhuur bedrijfsruimte
 • Productaansprakelijkheid
 • Faillissementsrecht

Incasso's

 • Incasseren van openstaande facturen (ook internationaal).
 • Betalingsafspraken met debiteuren en zo nodig gerechtelijk traject.
 • Afhankelijk van de aard van de vordering kort geding procedure.

Heeft u hulp nodig op een van deze gebieden?

Dan adviseren wij u graag vrijblijvend over de mogelijkheden. Neem in dat geval even contact met ons op.