Kwaliteit

Klachtenregeling en kwaliteitswaarborg

Sneep, Nuijten en Van Dijk Advocatuur

Advocaten zijn verplicht jaarlijks te voldoen aan de kwaliteitstoetsen vastgesteld door de Orde van Advocaten.

  • Opleiding:
    Een advocaat dient zich elk jaar verplicht bij te scholen door het volgen van cursussen waaraan punten zijn verbonden. Een advocaat moet minstens 20 punten per jaar halen. Mr. Nuijten volgt gemiddeld het dubbele.
  • Gestructureerde feedback:
    Vier keer per jaar samenkomen met collega’s c.q. vakgenoten om te leren van ervaringen, problemen, successen en uitdagingen in de dagelijkse werkpraktijk.

  • Het in het dossier beschikbaar hebben van een kopie ID-bewijs van de cliënt alsmede een door de cliënt ondertekende opdrachtovereenkomst, zodat er geen twijfel kan bestaan over de identiteit van de cliënt en/of de opdracht. Bij die opdracht hoort een gedetailleerde intakebevestiging met daarin de beschrijving van de zaak; de gang van zaken en de gemaakte afspraken.

  • Mocht een en ander toch niet tot tevredenheid van de cliënt zijn gegaan, dan is er een klachtenregeling voorhanden:
  •