Rechtsgebieden

Ondernemingsrecht

 • Adviseren en/of procederen m.b.t. juridische vormgeving / structuur: maatschap, v.o.f., firma, B.V., N.V., etc.
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • (Ongeldige) besluiten AVA
 • Arbeidscontracten
 • Huisvestingsproblematiek
 • Huur-  / verhuur bedrijfsruimte
 • Productaansprakelijkheid
 • Faillissementsrecht

Bouwrecht

 • Adviseren inzake geschillen m.b.t. bouwcontracten, verborgen gebreken, opleveringen van gebouwen, nakoming onderhoudsverplichtingen en bij het niet bereiken van een minnelijke oplossing procederen bij de Rechtbank of de Raad van Arbitrage voor de Bouw

Arbeidsrecht

 • Beoordelen / opstellen arbeidscontracten
 • Advisering m.b.t. arbeidsconflicten / beëindiging dienstbetrekking
 • UWV traject of Kantonrechter

Letselschade

 • Invordering van schade als gevolg van een verkeersongeval, een ongeval op de werkvloer of een verkeerde medische behandeling.
  Familierecht
 • Echtscheiding, huwelijksvermogensrecht, erfrecht, etc.

Incasso’s

 • Incasseren van openstaande facturen (ook internationaal).